De MAEREL, home » Hoe sta ik intern?

Hoe sta ik intern

9-vlaks INK model

 

Door invulling van het Business Model Canvas ontstaat  actuele bewustwording op tal van punten, het wat.

En dus ook op problemen, conflicten, tekortkomingen, oorzaak/gevolg-problematiek binnen en verbeterpunten voor de organisatie.

 

INRICHTEN, het hoe

Herpakken, van extern naar intern

Behalve een proces en werkinstructies gaat het om uitwisseling van gegevens en informatie en de "architectuur" om dat mogelijk te maken. Al deze zaken komen aan bod (click op figuur rechts). De organisatie vormt een systeem met geoliede samenhang, waarbij de som der delen synergie (winst) moet opleveren.

   Synchronisatie van perceptie met de gewenste realiteit

 

En in diè werkelijkheid: tussen verbeteringsidee en uitvoering (cartoon)?

 


Sitemap

en waar bevind ik mij?

Contact


Hoe sta ik intern?

Waar moet ik allemaal aan tunen en tweaken ?

MAEREL IMS

Information Management Services

info@maerel.nl -  06 5583 1581

© 2019