De MAEREL, home » AO&ICT Advies

AO & ICT Advies

Werkelijkheid is actueel terwijl een model (ooit) dat geënvisioneerde beeld nastreefde. En juist daarin opgelopen verschillen leveren vaak een bijdrage leveren aan teruggelopend efficiëntie, dienstbaarheid en dus reductie van rendement van uw organisatie´s dienstverlening.  

 

HERRICHTEN, aandachtspunten

Met vaststelling van de verantwoordelijkheden (RACI) en bijstelling van de inrichting van de administratieve organisatie gaat het in samenwerking om gegevens- en kennisuitwisseling, binnen een geijkte informatie architectuur.  Welke aandachtspunten verlangt de informatie infrastructuur (applicaties) bij herrichting? Krijgt de medewerker de juiste informatie die hij of zij nodig heeft (en op het goede moment)? Krijgt management de juiste sturingsinformatie of blijkt zij inmiddels blind te varen.

Wil ik mijn organisatie zichtbaarder maken, gebruikmakend van social media? Dan verdient de verbinding tussen front- en back-office aandacht om de app-ende klant adequaat te kunnen bedienen.

 

Business Consultancy en Project Management

Al meer dan 20 jaar actief in beide domeinen heeft onze dienstverlening zich bewezen binnen overheden en financiële instellingen. 

RACI matrix, taken vs. rollen

Responsibility - verantwoordelijk

Accountable - aansprakelijk

Consulted - adviserend

Informed - informerend


Sitemap

en waar bevind ik mij?

Contact


AO & ICT Advies

Als ik mijn positionering anno nu & morgen helder heb, klopt mijn interne organisatie van gisteren dan nog wel?

MAEREL IMS

Information Management Services

info@maerel.nl -  06 5583 1581

© 2019