INFORMaTION MANAGEMENT SERVICES

De Maerel

Een zangvogel die zaken holistisch, bevlogen en pragmatisch benadert...

Voor toelichting, zie de pagina Relaties en Ervaring

 

De wereld verandert

...de theorie van toen en realiteit van nu, is mijn organisatie nog bij de tijd?

 

SYMPTOMEN bij verschillen

  • stroperigheid in informatievoorziening
  • inefficiëntie
  • gebrekkige sturingsmogelijkheden
  • onbalans tussen doelstelling en uitvoering

 

RENDEMENTSAFKALVING dreigt en vergt HERIJKING van richten, door (her-)inrichten om beter te kunnen verrichten: 

Verrichten

Gebaseerd op doelgericht Richten en Inrichten over verschillende assen.

 

Aanpak

  1. uitgangspunten (doelen, richten)
  2. verantwoordelijkheden (richten: rollen, taken en autorisaties)
  3. administratieve organisatie (inrichten)
  4. Informatie-huishouding
  5. Informatie-uitwisseling (verrichten

 

Devies

Vaststellen van het verschil en tegelijktijd de overeenkomst tussen uw visie, uw organisatie´s missie, strategie en operationele tactiek, door verbetering van de operationele invulling.

 


Sitemap

Contactgegevens


MAEREL IMS

Information Management Services

Kvk 62946668    NL36 INGB 0748 7812 69

BTW-ID NL001154421B51

© 2020

info@maerel.nl - 06 5583 1581

Laan van Meerdervoort 1519

2555 BP - DEN-HAAG